Hostinec a penzion
U Točíka
Hradecká 184
378 62 Kunžak
Jihočeský kraj, Česká Kanada

Kontakty

Mobil: 603 494 151
E-mail: penzion@utocika.com
E-mail: pjp.straka@gmail.com
Web: www.utocika.comProvozní doba

pro období září - červen

Penzion

celoroční provoz
Mobil: 603 494 151

Pivnice

zavřeno

Kuchyně

Pondělí - Neděle
zavřeno

Salónek

pouze na objednávku
(rádi Vám vyjdeme vstříc)

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen ,,GDPR“)

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá a plně probíhá v souladu s GDPR.

Správce, osoba shromažďující Vaše osobní údaje:

Vaše údaje shromažďuje:
Jan Straka
Penzion “U TOČÍKA”
Hradecká 184
378 62 Kunžak
IČO 48229229
DIČ CZ7301251452
Zapsán v živnostenském rejstříku u Živnostenského úřadu – Městský úřad Jindřichův Hradec, ev. číslo 330300-16773-01

Získané osobní údaje budeme zpracovávat za těmito účely:

 • za účelem komunikace s vámi

Potřebujeme od Vás získat tyto osobní údaje, které budeme následně archivovat:

 • jméno a příjmení
 • email
 • telefonní číslo

Tyto Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v listinné i v elektronické podobě.

Dle podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR máte:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“)
 • právo na omezení zpracování
 • oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo vznést námitku
 • automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Zabezpečení Vašich údajů:

 • tyto informace budou uloženy v mailové schránce penzion@utocika.com
 • K tomuto mailu a přístupovému heslu má přístup pouze správce
 • Po uplynutí doby nutné k archivaci budou data smazána nebo skartována

Délka shromažďování osobních údajů:

Vaše osobní údaje budeme archivovat do ukončení pobytu nebo poskytování našich služeb.

Smazání Vašich osobních údajů:

Bez jakýchkoliv sankcí můžete odvolat svůj souhlas. Odvolání Vašeho souhlasu je nutné zaslat písemně na výše uvedenou adresu. Odvolání souhlasu je účinné dnem doručení.

Projev vůle:

Prohlašuji, že jsem plně porozuměl/a výše uvedeným informacím a na základě své pravé a svobodné vůle označením zatrhávacího políčka jednoznačně uděluji souhlas výše uvedené organizaci, ke zpracování shora vymezených osobních údajů za shora uvedených podmínek.

Souhlas se zpracováním se týká osobních údajů, jejichž zpracování nevyplývá z jiného zákonného důvodu.

Penzion a restaurace U točíka, Kunžak © 2006 - 2010; Vyrobilo Ki-Vi Studio © 2006 - 2010